Päiväkoti Verkanappulat Oy
Nitinkaari 11, 20660 Littoinen
tj Minna Takkula 040-7368350 minna.takkula(at)verkanappulat.fi Hankintapäällikkö Kimmo Takkula
040-7547012 kimmo.takkula(at)verkanappulat.fi

Varhainen tuki

Varhainen tuki

Verkanappuloissa työskentelee useita varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEOT) sekä konsultoiva toimintaterapeutti. He tunnistavat lasten tuen tarpeet ja osaavat etsiä niihin oikeat menetelmät ja keinot yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Päiväkotiemme erityisopettajat käyvät päiväkodeissa säännöllisesti, noin kerran kahdessa viikossa tai useammin tarpeen mukaan. Toimintaterapeutti käy noin kolmen viikon välein.

Jokaisella lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys. Vasuun kirjataan tarvittavat tukimuodot ja suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Esiopetuksessa laaditaan jokaiselle esioppilaalle oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen tavoitteet. Esiopetuksessa käytetään kolmiportaisen tuen mallia, jolloin yleisestä tuesta siirrytään tarvittaessa tehostettuun tai erityiseen tukeen. Tarvittaessa ryhmään hankitaan lisäresurssi tai ryhmää pienennetään.

Viikoittaisella vierailullaan erityisopettajat sekä toimintaterapeutti konsultoivat henkilökuntaa, seuraavat lapsen kehitystä ja kasvua päiväkotiympäristössä, osallistuvat ryhmän normaaliin toimintaan, sekä tarvittaessa tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tällaisia yhteistyötahoja ovat muun muassa neuvola, puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit, koulut ja TYKS.

Tutustu tarkemmin päiväkoteihimme
Miksi valitsisit juuri meidät?